loading

ویزای ازدواج انگلستان (Spouse Visa یا Partner Visa) در سال ۲۰۲۴

همانطور که شکسپیر شاعر و نمایشنامه‌نویس بنام انگلیسی در کتاب رؤیای شب نیمه‌ی تابستان می‌گوید: مسیر عشق هرگز هموار نبود است، اگر شما قصد دارید همسر یا پارتنر خود را از طریق Spouse Visa یا Partner Visa به انگلستان بیاورید ILS GLOBAL Ltd این مسیر را برای شما هموارتر خواهد کرد.یکی از اصلی‌ترین مسیرهای مهاجرتی برای زوجینی که به دنبال زندگی مشترک در انگلستان هستند ویزای ازدواج یا ویزای همسر انگلستان است. این ویزا امکان فراهم کردن فرصت زندگی و کار برای همسر را در انگلستان فراهم می‌کند. ویزای همسر یا ویزای ازدواج به عنوان بخشی از ویزاهای خانوادگی به شما اجازه‌ی زندگی دراز مدت در انگلستان را به همراه همسرتان می‌دهد. ما به واجدان شرایط این ویزا کمک می کنیم تا ارتباط واقعی و استحکام رابطه خود را اثبات کنند.

ILS Global

اجازه‌ی کار در انگلستان با ویزای ازدواج

دارندگان ویزای ازدواج، حق کامل کار در انگلستان را دارند.

اضافه شدن فرزندان حاصل ازدواج قبلی

در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۳۸۰۰ پوند به درآمد ناخالص سالانه برای اولین فرزند و برای هر فرزند اضافی ۲۴۰۰ پوند به درآمد ناخالص سالانه اضافه خواهد شد.

ورود با ابتدایی ترین سطح زبان انگلیسی

IELTS Life Skills – A1 یا آزمون‌های دیگر مورد تایید و یا داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی از یک کشور انگلیسی زبان مورد تایید انگلستان.

امکان انجام پروسه بدون وجود سند ازدواج طرفین

 در صورتی که دو طرف نمی‌خواهند ازدواج کنند یا امکان ازدواج را ندارند، این امکان وجود دارد که در صورت اثبات زندگی مشترک پارتنرها به مدت دوسال در آدرس مشخص برای Partner Visa اقدامات لازم صورت گیرد.

دریافت اقامت دائم و پاسپورت انگلستان

بعد از ۵ سال در صورت ازدواج و تداوم رابطه با شخصی که دارای اقامت پناهندگی یا اقامت دائم انگلستان است و بعد از ۳ سال در صورت ازدواج با شخص دارای ملیت بریتیش (انگلیسی، ایرلند شمالی، اسکاتلندی یا ولش)

تسریع پروسه‌ی تصمیم‌گیری ویزای ازدواج انگلستان

پروسه تصمیمگیری این ویزا در حالت استاندارد ۳ ماه زمان می‌برد اما این امکان وجود دارد که با پرداختی ۵۷۳ پوند بیشتر به ویزا اپلیکیشن سنتر، نتیجه‌ی خود را ظرف ۳۰ روز کاری دریافت نمایند.

هزینه‌ی حق‌الوکاله‌ی ویزای ازدواج انگلستان

 هزینه‌ی حق‌الوکاله‌ی ویزای ازدواج انگلستان با ILS GLOBAL LTD در سال ۲۰۲۴ از ۱۲۹۰ پوند تا ۱۹۹۰ پوند با توجه به شرایط متقاضی مثل داشتن ریجکتی قبلی متغییر خواهد بود. درصد موفقیت این ویزا با ILS GLOBAL صد در صد بوده و این شرکت مفتخر است که تا بحال حتی یک ریجکتی ویزای ازدواج انگلستان هم نداشته است.

تمکن مالی

در ابتدای سال ۲۰۲۴ درآمد ناخالص سالانه ی مورد نیاز حداقل ۲۹ هزار پوند اعلام شده و این عدد قرارست به ۳۸ هزار و ۷۰۰ پوند در پایان سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. ۶۲۵۰۰ پوند (یا معادل ریالی این مبلغ) پس انداز در بانک بمدت ۶ ماه در ایران یا هر کشور دیگری. اگر اسپانسر به علت بیماری از دولت حقوق ناتوانی دریافت می‌کند شرایط متفاوتی برقرار خواهد بود. البته راه های دیگری نیز برای اثبات تمکن مالی وجود دارد.

 

هزینه‌ها‌ی پرداختی به اداره‌ی مهاجرت انگلستان

در سال ۲۰۲۴ اگر همسر شما خارج از انگلستان باشد ۱۸۴۶ پوند هزینه‌ی بررسی درخواست بعلاوه‌ی حدودا ۲۶۰۰ پوند هزینه‌ی بیمه درمانی برای ویزای ۳۰ ماهه خواهد بود. اما اگر همسر شما داخل انگلستان است ۱۰۴۸ پوند هزینه‌ی بررسی درخواست بعلاوه‌ی حدودا ۲۶۰۰ پوند هزینه‌ی بیمه درمانی برای ویزای ۳۰ ماهه ازدواج جهت پرداخت به اداره‌ی مهاجرت انگلستان خواهد بود. هزینه‌ی ۱۹ پوند نیز جهت صدور کارت اقامت به موارد بالا اضافه خواهد شد.

 اطلاعات بیشتر

اضافه شدن فرزندان حاصل ازدواج قبلی

در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۳۸۰۰ پوند به درآمد ناخالص سالانه برای اولین فرزند و برای هر فرزند اضافی ۲۴۰۰ پوند به درآمد ناخالص سالانه اضافه خواهد شد.

اجازه‌ی کار در انگلستان با ویزای ازدواج

دارندگان ویزای ازدواج، حق کامل کار در انگلستان را دارند.

تسریع پروسه‌ی تصمیم‌گیری ویزای ازدواج انگلستان

پروسه تصمیمگیری این ویزا در حالت استاندارد ۳ ماه زمان می‌برد اما این امکان وجود دارد که با پرداختی ۵۷۳ پوند بیشتر به ویزا اپلیکیشن سنتر، نتیجه‌ی خود را ظرف ۳۰ روز کاری دریافت نمایند.

ورود با ابتدایی ترین سطح زبان انگلیسی

IELTS Life Skills – A1 یا آزمون‌های دیگر مورد تایید و یا داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی از یک کشور انگلیسی زبان مورد تایید انگلستان.

دریافت اقامت دائم و پاسپورت انگلستان

بعد از ۵ سال در صورت ازدواج و تداوم رابطه با شخصی که دارای اقامت پناهندگی یا اقامت دائم انگلستان است و بعد از ۳ سال در صورت ازدواج با شخص دارای ملیت بریتیش (انگلیسی، ایرلند شمالی، اسکاتلندی یا ولش)

تمکن مالی

در ابتدای سال ۲۰۲۴ درآمد ناخالص سالانه ی مورد نیاز حداقل ۲۹ هزار پوند اعلام شده و این عدد قرارست به ۳۸ هزار و ۷۰۰ پوند در پایان سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. ۶۲۵۰۰ پوند (یا معادل ریالی این مبلغ) پس انداز در بانک بمدت ۶ ماه در ایران یا هر کشور دیگری. اگر اسپانسر به علت بیماری از دولت حقوق ناتوانی دریافت می‌کند شرایط متفاوتی برقرار خواهد بود. البته راه های دیگری نیز برای اثبات تمکن مالی وجود دارد.

هزینه‌ها‌ی پرداختی به اداره‌ی مهاجرت انگلستان

در سال ۲۰۲۴ اگر همسر شما خارج از انگلستان باشد ۱۸۴۶ پوند هزینه‌ی بررسی درخواست بعلاوه‌ی حدودا ۲۶۰۰ پوند هزینه‌ی بیمه درمانی برای ویزای ۳۰ ماهه خواهد بود. اما اگر همسر شما داخل انگلستان است ۱۰۴۸ پوند هزینه‌ی بررسی درخواست بعلاوه‌ی حدودا ۲۶۰۰ پوند هزینه‌ی بیمه درمانی برای ویزای ۳۰ ماهه ازدواج جهت پرداخت به اداره‌ی مهاجرت انگلستان خواهد بود. هزینه‌ی ۱۹ پوند نیز جهت صدور کارت اقامت به موارد بالا اضافه خواهد شد.

هزینه‌ی حق‌الوکاله‌ی ویزای ازدواج انگلستان

 هزینه‌ی حق‌الوکاله‌ی ویزای ازدواج انگلستان با ILS GLOBAL LTD در سال ۲۰۲۴ از ۱۲۹۰ پوند تا ۱۹۹۰ پوند با توجه به شرایط متقاضی مثل داشتن ریجکتی قبلی متغییر خواهد بود. درصد موفقیت این ویزا با ILS GLOBAL صد در صد بوده و این شرکت مفتخر است که تا بحال حتی یک ریجکتی ویزای ازدواج انگلستان هم نداشته است.

امکان انجام پروسه بدون وجود سند ازدواج طرفین

 در صورتی که دو طرف نمی‌خواهند ازدواج کنند یا امکان ازدواج را ندارند، این امکان وجود دارد که در صورت اثبات زندگی مشترک پارتنرها به مدت دوسال در آدرس مشخص برای Partner Visa اقدامات لازم صورت گیرد.

 اطلاعات بیشتر

ثبت درخواست مشاوره

همین حالا می توانید برای گرفتن زمان مشاوره از سیستم آنلاین ما استفاده کنید. رزرو آنلاین
پشتیبانی 24 ساعته
نــرخ مـوفــقـیــت مــا

نــرخ مـوفــقـیــت مــا

ویزای استارتاپ انگلستان

یکی از راههای تعویض ویزا برای دانشجویان بین المللی در انگلیس بعد از اتمام تحصیل دریافت ویزای استارتاپ انگلستان می باشد. همینطور افراد خارج از انگلستان تحت شرایط مشخص شده و در صورت تایید نهادهای مشخص در این کشور میتوانند نسبت به دریافت ویزای استارتاپ انگلستان اقدام کنند.

ویزای استارتاپ انگلستان

یکی از راههای تعویض ویزا برای دانشجویان بین المللی در انگلیس بعد از اتمام تحصیل دریافت ویزای استارتاپ انگلستان می باشد. همینطور افراد خارج از انگلستان تحت شرایط مشخص شده و در صورت تایید نهادهای مشخص در این کشور میتوانند نسبت به دریافت ویزای استارتاپ انگلستان اقدام کنند.

ویزای استارتاپ فنلاند

اگر قصد دارید به عنوان مدیر یک استارتاپ نوآورانه به فنلاند بیایید شما بدون نیاز به ارائه ی مدرک زبان فنلاندی می توانید برای اجازه اقامت ۲ ساله ی این کشور اقدام کنید. اگر صاحب شرکتی هستید که اخیراً تأسیس شده و هدف آن رشد و توسعه است و امکان ارایه ی نامه ی تمکن مالی 24 هزار یورویی برای هر یک از اعضا را دارید این ویزا میتواند گزینه ی مطلوبی برای مهاجرت شما به اتحادیه اروپا باشد.

ویزای استارتاپ فنلاند

اگر قصد دارید به عنوان مدیر یک استارتاپ نوآورانه به فنلاند بیایید شما بدون نیاز به ارائه ی مدرک زبان فنلاندی می توانید برای اجازه اقامت ۲ ساله ی این کشور اقدام کنید. اگر صاحب شرکتی هستید که اخیراً تأسیس شده و هدف آن رشد و توسعه است و امکان ارایه ی نامه ی تمکن مالی 24 هزار یورویی برای هر یک از اعضا را دارید این ویزا میتواند گزینه ی مطلوبی برای مهاجرت شما به اتحادیه اروپا باشد.

ویزای استارتاپ فنلاند

اگر قصد دارید به عنوان مدیر یک استارتاپ نوآورانه به فنلاند بیایید شما بدون نیاز به ارائه ی مدرک زبان فنلاندی می توانید برای اجازه اقامت ۲ ساله ی این کشور اقدام کنید. اگر صاحب شرکتی هستید که اخیراً تأسیس شده و هدف آن رشد و توسعه است و امکان ارایه ی نامه ی تمکن مالی 24 هزار یورویی برای هر یک از اعضا را دارید این ویزا میتواند گزینه ی مطلوبی برای مهاجرت شما به اتحادیه اروپا باشد.

ویزای دانشجویی انگلستان

انگلستان با توجه به داشتن ۴ دانشگاه از ۱۰ دانشگاه برتر دنیا همواره یکی از پرطرفدارترین مقاصد برای دانشجویان خارجیست. همچنین شرایط نسبتا آسان گرفتن اقامت پس از تحصیل، شرایط آب و هوایی معتدل، نرخ پایین بیکاری، اقتصادی قوی و زبان انگلیسی نیز باعث شده که این مقصد طرفداران بسیاری از سراسر دنیا داشته باشد. یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای مهاجرت قانونی به انگلستان اخذ ویزای دانشجویی انگلستان می‌باشد.

ویزای دانشجویی انگلستان

انگلستان با توجه به داشتن ۴ دانشگاه از ۱۰ دانشگاه برتر دنیا همواره یکی از پرطرفدارترین مقاصد برای دانشجویان خارجیست. همچنین شرایط نسبتا آسان گرفتن اقامت پس از تحصیل، شرایط آب و هوایی معتدل، نرخ پایین بیکاری، اقتصادی قوی و زبان انگلیسی نیز باعث شده که این مقصد طرفداران بسیاری از سراسر دنیا داشته باشد. یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای مهاجرت قانونی به انگلستان اخذ ویزای دانشجویی انگلستان می‌باشد.

پاسپورت انگلیسی

پاسپورت انگلیسی

188 کشور

رتبه 1

در ژانویه ۲۰۲۳ ، شهروندان بریتانیایی اجازه‌ی ورود به ۱۸۸ کشور و منطقه بدون ویزا را داشتند،علاوه بر این، سازمان جهانی گردشگری نیز گزارشی را در ژانویه ۲۰۱۶ منتشر کرد که در آن پاسپورت بریتانیا در رتبه اول جهان قرار گرفت.
از جمله‌ی کشورهایی که بدون ویزا می توان با پاسپورت بریتانیا به آنها سفر کرد می‌توان به ایالات متحده‌ی آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، ایتالیا، فرانسه، سوئد، آلمان، ایرلند، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، تمام کشورهای حوزه‌ی شنگن، آرژانتین، برزیل و بسیاری کشورهای دیگر اشاره کرد.

188 کشور

رتبه 1

در ژانویه ۲۰۲۳ ، شهروندان بریتانیایی اجازه‌ی ورود به ۱۸۸ کشور و منطقه بدون ویزا را داشتند،علاوه بر این، سازمان جهانی گردشگری نیز گزارشی را در ژانویه ۲۰۱۶ منتشر کرد که در آن پاسپورت بریتانیا در رتبه اول جهان قرار گرفت.
از جمله‌ی کشورهایی که بدون ویزا می توان با پاسپورت بریتانیا به آنها سفر کرد می‌توان به ایالات متحده‌ی آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، ایتالیا، فرانسه، سوئد، آلمان، ایرلند، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، تمام کشورهای حوزه‌ی شنگن، آرژانتین، برزیل و بسیاری کشورهای دیگر اشاره کرد.

نمونه موفق ویزا

نمونه موفق ویزا