مهاجرت

ویزای همراه دانشجویی انگلستان

ویزای همراه کشور انگلستان 2022

کشور انگلستان از جمله کشورهای تراز اول برای اقامت و اخذ تابعیت است که هر ساله متقاضیان بسیار زیادی از سنین مختلف دارد. زیرا هم از نظر رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی و هم از لحاظ تحصیل و اشتغال انگلیس در سطح بسیار بالایی قرار دارد و زندگی در آن برای بسیاری از افراد به رؤیایی بزرگ تبدیل شده است. ... ادامه مطلب